Kontanter, bilar, klockor, bitcoin och konst är några exempel på vad myndigheten beslagtar. Egendom som Kronofogden säljer på auktion för att sanera skulder och betala skadestånd till brottsoffer. Dessutom förhindrar arbetet att pengar investeras i nya brottsupplägg, till exempel köp av vapen eller narkotika.

I arbetet med brottsbekämpning tog Kronofogden under 2019 initiativet att utforska effekten av när medarbetare, artificiell intelligens och smarta processer samverkar inom myndigheten. Det blev startskottet på projektet Harpun. Som ett led i arbetet med att ta fram och testa nya och innovativa arbetsmetoder var Knowit med och skapade prototyper som sedan vidareutvecklats till flera initiativ inom olika verksamheter på myndigheten.

Sedan årsskiftet har vi tillsammans med medarbetare på specialindrivningen som arbetar med grov organiserad brottslighet fokuserat på brottsbekämpning genom att kombinera juridik och den absolut senaste tekniken inom machine learning. Projektet har hittills resulterat i 15 MVP:er (Minimum Viable Product) som planeras att produceras inom en snar framtid

 

Nicklas Burman, it-strateg på Kronofogden.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

(16.4 Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga finans- och vapenflöden)

Till toppen