Utmaning

I de nyligen reviderade läroplanerna för skola och förskola finns skrivningar om ökad digital kompetens för barn och elever. För samtliga av grundskolans ämnen ställs förändrade krav på innehållet i utbildningen där programmering, medie- och informationskunnighet och annan digital kompetens finns med. Digitaliseringen i samhället går snabbt såväl barn i förskolan som elever i grund- och gymnasieskolan ska ha den kompetens som krävs för att navigera i en komplex verklighet. Skolans uppgift är också att förbereda eleverna för högre utbildning och ett arbetsliv där digitala inslag är betydande. 

Lösning

Inom programmet för den nya generationens digitala skola formades ett projekt där fem NAO-robotar ställdes till utbildningsverksamhetens förfogande. NAO-roboten är en humanoid, människoliknande robot som kan röra sig och prata. Den använder sig av 2D-kameror, mikrofoner och högtalare för att interagera med människor. Roboten känner igen 20 olika språk och har sensorer för att kunna känna av och kunna lokalisera sig i sin omgivning. Barn och ungdomar verkar tycka att roboten har ett empatiskt och mänskligt uttryck vilket främjar interaktion mellan maskin och människa. För att kunna använda robotarna på ett innovativt och effektivt sätt krävdes en rad aktiviteter:

- Robotarna paketerades med nödvändig kringutrustning och en instruktionsfilm för smidigt användande. 

- Nätverksträffar med utbildning för intresserade pedagoger hölls under ledning av utbildningskontorets digitala experter.  

- Projektet skapade också möjligheter för kommunens medarbetare att kunna boka robotarna under kortare eller längre perioder. 

- Kontakt med andra kommuner som använder NAO-robotar i skolan knöts. 

Resultat

Robotarna har varit i princip fullbokade sedan de blev tillgängliga i slutet på januari 2019, och är nu ute i verksamheterna för att prövas i olika undervisningsmoment. Många pedagoger har varit nyfikna och vill prova dem i olika ämnen och tillsammans med elever i olika åldrar.

De pedagoger som använt robotarna i sin undervisning eller för speciella aktiviteter har fått utvärdera funktion och effekt genom att svara på ett antal frågor i en enkät. Det är viktigt för kommunen att inhämta erfarenheter på ett systematiskt sätt och således kunna utveckla användningen av robotarna. Hittills går det att utläsa att pedagogerna tycker att eleverna kan utveckla flera förmågor genom att använda robotarna. Några av exemplen är att de utvecklar metakognitiva förmågor och problemlösning, programmering, kommunikation och logiskt tänkande. De kan se en ökad digital kompetens hos såväl pedagoger som elever, ökad motivation i skolarbetet och även höjda resultat för eleverna.

 

Vill du ha hjälp med projektledning och verksamhetsutveckling?

Hos Knowit finns konsulter med varierande bakgrund och kompetens. I NAO-projektet har konsulter med erfarenhet från skola arbetat på uppdrag av digitaliseringsavdelningen och i tätt samarbete med utbildningskontoret. Om du är nyfiken på hur vi skulle kunna arbeta tillsammans är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
Mattias Hermansson
Consultant
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen