Utmaning

Kommunen befinner sig i en situation där befintligt verksamhetssystem för skolan har använts under lång tid och för alla skolformer. Verksamhetssystemet har under åren uppdaterats, men utan en tydlig målbild och mest med fokus på att förändra olika delar av verksamhetens processer. Detta har skapat ett nuläge där ett antal moduler från en och samma leverantör används inom olika delar av organisationen, men utan helhetstänk. Kommunen ökar nu takten i sitt digitaliseringsarbete och har identifierat ett tydligt behov av en sammanhållen administrativ miljö där möjligheterna till datautbyte och analys är viktigt, samtidigt som ett modernt användargränssnitt efterfrågas.

Lösning

Under hösten 2018 genomförde kommunen tillsammans med konsulter från Knowit en förstudie för att kartlägga behovsbilden när det gäller administrativt stöd för hela skolans verksamhet. Förstudien resulterade i ett upphandlingsuppdrag, där Knowit idag leder ett projekt med syftet att upphandla en leverantör som tar ett helhetsansvar för hela utbildningsverksamhetens behov av administrativt stöd.

Resultat

Utifrån förstudiens rekommendationer pågår nu en serie workshops med alla personalkategorier, med syfte att förfina och förankra behovsbilden, samt att ta fram en kravspecifikation som speglar behovet av administrativt stöd. Målet är att ha detta underlag klart för upphandling innan sommaren 2019, vilket skulle kunna ge ett nytt avtal under början av höstterminen.

Kontakta oss
Frida Thure
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen