Om programmet

Norrköpings kommuns utbildningskontor och digitaliseringsavdelning har ingått ett partnerskap med Knowit för att utveckla den nya generationens digitala skola. Programmet är omfattande och grenar ut sig i olika fokusområden. Knowit har inom programmet inventerat behovet av var digitalisering kan stötta, startat igång projekt för att stimulera utvecklingen av befintliga utmaningar, genomfört och samordnat projekt för att säkerställa basfunktioner för digitalisering samt behovsanpassat för nya digitala lösningar.

Programmets målsättning är att få fler elever att uppfylla ställda kunskapskrav genom att stötta med rätt digitala förutsättningar. Alla elever ska få ytterligare förbättrad undervisning och ha likvärdig tillgång till digitala verktyg - allt utifrån sina egna behov. Lärare ska få ett digitaliserat arbetssätt med administrativa smarta lösningar för att minska omfattningen av pappershanteringen och istället kunna fokusera sin tid på lärandet.

Förhoppningarna är att Norrköpings kommun ska bli en än mer attraktiv stad och attrahera kompetens - genom dessa digitala upplevelser.

Projekt

Den nya generationens skola är det första av flera program i Norrköping med syfte att stötta, stimulera, samordna och styra verksamheternas utveckling med digitalisering som hjälp.

Konkreta projekt som genomförs eller har genomförts inom programmet för den nya generationens skola är:

Robotar
Pappersfri skolstart
Upphandlingar
Utveckling av arbetsprocesser
Kvalitetssäkring av lärverktyg

Kontakta oss
Gabriella Nylander
Managementkonsult
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen