Utmaning

Allt högre krav på digitalisering av kommunens verksamheter medför att också kraven på digitaliseringsavdelningens försörjning av tjänsteleveranser ökar och leveranserna behöver bli mer komplexa, flexibla och tvärfunktionella. Detta medför i sin tur allt högre krav på försörjningsprocessen och de roller som behöver finnas och fungera för detta ändamål. Befintliga rutiner, inköpsvägar och ansvarsfördelning internt och gentemot central inköpsfunktion var i behov av att förtydligas och utvecklas.

Knowit fick i uppdrag att upprätta en ny funktion – ett affärsstöd - som hanterar och utvecklar den befintliga försörjningsprocessen såväl som medverka till att ta fram och utveckla digitaliseringsavdelningens försörjningsstrategi, försörjningsdirektiv, samverkansmodell samt leverantörs- och avtalsförvaltning.

Lösning

Knowit tillsatte ett väl sammansatt team med erfarenhet av strategiska inköpsfrågor och leverantörsstyrning samt en yttre ring av konsulter med spetskompetens inom specifika områden, såsom olika IT-områden, juridik och säkerhet, som har medverkat vid behov.

Knowits leverans är skräddarsydd efter kundens situation och målbild och teamet har lagt stor vikt vid att lära känna kunden och utveckla samarbetet med digitaliseringsavdelningen, kommunen i övrigt samt de externa leverantörer som fanns i portföljen. Genom vårt sätt att samarbeta nära digitaliseringsavdelningen, kommunen och dess externa leverantörer har vi gemensamt skapat en struktur för kontrollerad avtals- och leverantörsstyrning i en situation där förändring är konstant. 

Resultat

Digitaliseringsavdelningen har nu en etablerad funktion för affärsstöd som hanterar försörjningsprocessen och bistår i utveckling av strukturkapital, strategi och styrning. Funktionen utgör en garant för strukturerad och kontrollerad försörjning, leverantörsstyrning samt uppföljning av budget och kostnader. Resultatet kan följas upp genom nyckeltal som funktionen tar fram för försörjningsprocessen för olika enheter inom digitaliseringsavdelningen.

Kontakta oss
Victoria Marks
Senior managementkonsult och specialist inom sourcing, upphandling och inköp
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen