Ifmetall.se från iPhone

Uppdraget

Fackförbundet IF Metall behövde byta ut sin gamla tekniska plattform Lotus Notes och sökte en partner som kunde hjälpa dem genom hela resan. I inledande förstudie identifierades vad förbundet ville uppnå utöver att bara byta plattform. En modern webbplats som genom relevant information och självservice hjälper medlemmar och förtroendevalda samt väcker engagemang för det arbete och aktiviteter som genomförs både centralt och hos lokalavdelningarna.

Lösningen

Genom effektkartläggning identifierades målgrupper och behov som behövde tillgodoses med en ny lösning. Under förstudien valdes Episervers molntjänst som plattform och ett stort fokus har sedan lagts på att möta besökaren med vad som är relevant för just henne. Det genom bland annat en väl genomarbetad informationsarkitektur i flera nivåer, inloggat läge för medlemmar, stöd för underwebbar för IF Metalls A-kassa och klubbar samt en startsida som blandar lokalt och centralt innehåll. IF Metall får på så sätt en webbplats som tar ett tydligt steg in i en digital framtid för svensk industri.

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen