”Tillsammans med Cybercom (Knowit) har vi tagit fram ett nytt intranät till Högskolan i Gävle. Cybercom (Knowit) har hjälpt oss genom hela processen från idé och skiss till färdigt intranät och lansering. Där de främsta målen var att få ett ”piggare” och mer socialt intranät. Utvecklingsarbetet har skett agilt och användarcentrerat. Cybercom (Knowit) hela tiden varit lyhörda för våra behov och på ett tryggt och tidseffektivt sätt hjälpt oss att föra projektet i mål. Nu har vi ett modernt intranät som inbjuder till social interaktion som är anpassat för mobil läsning"

säger Veronica Liljeroth på Högskolan i Gävle.

Utmaning

Högskolan i Gävle (HiG) består av tre akademier; Akademin för hälsa och arbetsliv, Akademin för teknik och miljö och Akademin för utbildning och ekonomi samt en gemensam avdelning för central administration. HiG har drygt 16 000 studenter och ca 700 anställda.

HiG hade behov av att utveckla ett intranät som stimulerade till samarbete. Det gamla intranätets trassliga struktur och många sidor av dubbelpostat innehåll gjorde också behovet av en logisk, användar- och redaktörsvänlig struktur stort.

Övergripande projektmål var att intranätet skulle vara:

  • Modernt
  • Målgruppsanpassat
  • Användarvänligt

Förstudie

Med en färsk användarundersökning och god tillgång till statistik från befintligt intranät som grund gjorde vi ett förarbete i nära samarbete med projektgruppen från HiG. Workshops fokuserade på användarresan och projektmålen mynnade ut i en prototyp som itererades både inom projektgruppen och med hjälp av en grupp verkliga användare som testade och utvärderade prototypen.

Lösning

I nära samarbete med HIG utvecklade vi ett intranät i Sitevison baserat på social collaboration. Ett intranät med stora möjligheter till personlig anpassning med hjälp av valbara moduler och som kan flyttas och sorteras efter eget tycke och smak på startsidan. Smarta redaktörsmoduler underlättar arbetet för högskolans intranätredaktörer. En smart sökfunktion och ett tydligt menysystem implementerades för att underlätta för användarna att snabbt hitta det man söker. Tillsammans med HiG producerade vi även en introfilm och ett tutorial-quiz för alla användare som användes under lanseringsarbetet.

Effekt

Intranätet har genom en smartare struktur minskat sitt sidomfång med ungefär 300 sidor. Man har på kort tid ökat engagemanget och samarbetet både i organisationen och på det nya intranätet. Överlag så har det nya intranätet tagits emot väldigt väl av hela organisationen.

Kontakta oss
Joakim Jormelin
VD Knowit Experience Norrland
Till toppen