Modern kommunikation med tillgänglighet i fokus

I över 75 år har Folktandvården funnits och hjälpt svenska folket att få en bättre munhälsa. Folktandvården hade en webbplats med många år på nacken och kände ett behov av att utveckla en helt ny externwebb som ska reflektera varumärket och  samtidigt uppfylla de myndighetsbestämda tillgänglighetskraven.

Syfte och fokus

Användarvänlighet och tillgänglighet

En viktig del var att erbjuda sina användare och kunder en tillgänglig och modern webbplats med fokus på att leverera ett enkelt bokningsflöde. Genom detta kommer fler bokningar ske via webben vilket ska resultera i ett minskat tryck på kundservice via både mail och telefon.

I och med de nya tillgänglighetskraven byggdes den nya webben med en tillgänglighetsanpassning enligt standard WCAG 2.0 AA.

Grafiskt uttryck

Det är viktigt för Folktandvården att kommunicera ut till sina kunder i en konkurrensutsatt verksamhet att man är en modern aktör vilket görs genom en aktuell och tillgänglig webbplats och med ett genomgående formspråk i all sin kommunikation. Den nya grafiska profilen måste därmed få ta sig uttryck på webben.

Lösning och teknik

Lösning

Knowit inledde uppdraget med ett analysarbete i en workshopserie där det arbetades fram användargrupper samt funktions- och innehållsbehov. Analysen resulterade i en effektkarta som la grunden till konceptet med en responsiv design. I utvecklingsfasen arbetade vi agilt enligt scrummetodik. Arbetet spänner från idégenerering, konceptutveckling och grafisk formgivning till implementation och uppdragsledning. 

När projektet och utvecklingsdelen ledde mot sitt slut genomfördes penetrationstester och justeringar därefter för att säkerställa säkerheten på webbplatsen är så stor hög som möjligt.

Teknik

Det som levererades var en webb i Episerver CMS 11 med React som frontendramverk. Uppdraget innebär ett stort omtag av det befintliga bokningssystemet T4, som blev enkelt och tydligt att interagera med via alla enheter, speciellt via mobilen. Fokus där blir även på tryckytor, ett modernare utseende och tydliga bekräftelser för användaren.

Resultat

Webben som levererades är en fullt responsiv webbplats som i väldigt stor utsträckning erbjuder fullt redaktionellt editerbara delar och ytor med väldigt få hårdkodade element samt som motsvarar tillgänglighetskraven enligt WCAG 2.0 AA.

Bokningsflödet är byggt ut ett mobile first perspektiv med en väldigt bra responsivitet och som genom API:t till bokningssystemet T4 levererar lediga tider väldigt snabbt och smidigt.

Jämfört med den tidigare webbplatsen kan redaktörerna uppleva en otrolig frihet i vad som går att justera och editera. Även besökarna kan på ett smidigt sätt boka tider vilket vi räknar med kommer underlätta väldigt mycket för Folktandvårdens kundtjänst. Under projektet prioriterades det kontinuerligt om och framåt finns integrationer med 1177 och BankID på agendan för att göra webben ännu mer lättanvänd för både redaktörer och besökare.

- Jesper Sjöberg, projektledare Knowit

Vill du veta mer?
Jacob Pihl
Business director
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen