Katalogtjänsten styr hanteringen av identiteter och behörig­heter

Katalogtjänsten kommer fortsatt att styras från kommunens egna system. Det är viktigt då den bland annat är kopplad till andra instanser såsom svenska sjukvårdens kataloger, skol­system och andra verksamhetssystem i kommunen. Det är Cybercom (numera Knowit) som hjälper kommunen att utveckla katalogtjänsten och bidrar med identifieringssystem, integration mot andra verksamhetssystem och förvaltning.

Den nya molnbaserade infrastrukturen ger en öppen miljö där det blir betydligt enklare att ta fram nya webbtjänster. Dessutom räknar Flen med att dra ner kostnaderna avsevärt.

De nya webbtjänsterna skapar en närmare relation mellan kommunen och dess medborgare, vilket ofrånkomligen ställer om kommunens ­förhållningssätt och arbetsmetoder. Digitaliseringen sätter medborgaren i centrum, förenklar för hen att vara en del av samhället samt gör det enkelt, säkert och tillgängligt att använda kommunens tjänster dygnet runt. Samtidigt sparar kommunen resurser, energi och kostnader.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Målet syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen samt rättvisa för alla. Det handlar också om att bygga effektiva, ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen