Att deklarera och rösta blir enklare och smidigare

Syftet är att samla offentliga och privata tjänster och därigenom underlätta för medborgarna att hantera sina ärenden.

Projektet består även av en id-tjänst där vi har byggt ett ramverk för säker identifikation. Med systemets rättig­hetshantering kan man automatiskt identifiera personer som är bemyndigade att hantera uppgifter för annans räkning.

All information och väsentliga samhälls­funktioner kommer nu att finnas samlat på ett ställe med samma inloggning på Suomi.fi, be­rättar vår kollega Timo Laaksonen, som arbetat i projektet.

Att deklarera, rösta eller på andra sätt utöva sina rättigheter och skyldigheter blir enkelt och smidigt genom portalen. Man kommer även kunna koppla privata tjänster, som till exempel hälsa och elförbrukning.

Ökad säkerhet, snabbare handläggning, mindre möjlighet för fel och minskad kriminalitet är viktiga faktorer i projektet, liksom håll­barhetsaspekten. Tack vare systemet beräknar man göra stora besparingar på miljön genom att hantera dokument elektroniskt och därmed slippa kostnader för utskrifter, frakt och lagring av dokument.

Mål 11: Hållbara städer & samhällen

Målet syftar till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen