Utmaning

Botkyrka kommun behövde säkerställa att deras it-leverans var verksamhetsstödjande, ändamålsenlig och samtidigt effektiv. I detta arbete inleddes ett samarbete med Knowit där vi introducerade ett verksamhetsutvecklande program (Professionell it).

Programmet syftar till att förändra kommunens it-processer och förbereda dem inför framtida utmaningar. 

Lösning

Programmet omfattade hela kommunens it och en ny it-organisation etablerades och bemannades. Programmet har drivits av Knowit och verksamhetsområdet it/e-utveckling och omfattade i sin helhet femton delprojekt, vilka tillsammans innefattade hela it-processen. 

Knowit Insight har stått för strategiskt stöd och ledning samt drivit utformningen av programledningen. Vi har även agerat projektledare i programmet inom it-området, som omfattade hela kommunens it. Även framtagning och bemanning av ny it-organisation har genomförts.

Fyra personer som har möte vid ett bord.

Resultat

Botkyrka kommun har nu en förändrad it-leverans med en tydligare användarupplevelse och som är mer verksamhetsstödjande än tidigare. Inom it-leveransen finns nu ett mer strukturerat arbetssätt, en ny ledning inom it samt förbättrade processer och metodiker för bland annat support, förändring och prissättning.

Kontakta oss
Maria Wäppling
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen