Utmaning

Bolaget avknoppades från en stor byggkoncern och tog över all verksamhet kring utveckling av bostäder och bostadsområden. I samband med detta stod man inför att skapa en helt ny it-miljö från början.

Uppdraget bestod i att ansvara för integrationerna inom projektet och innebar såväl design och etablering av governance-funktioner som ledning av flera andra leverantörer.

Pekar på dataskärm

Lösning

Ett naturligt vägval blev att lägga så mycket som möjligt av systemstödet i molnet, och man valde en uttalad ”cloud-first”-strategi.

Lösningen körs i en hybridlösning med molnmiljön Azure tillsammans med delar i lokal BizTalk och bygger på den integrationsstack som erbjuds av Microsoft.

Lägenheter vid vattnet

Resultat

Projektet har inneburit att man har en god it-styrning kring sin integrationsmiljö som levereras både kostnadseffektivt och med hög tillgänglighet tack vare molnlösningen.

Bland annat har man rullat ut integrerat CRM-system i de sju länder bolaget har verksamhet. I dagsläget har man driftsatt ett hundratal integrationer.

Kontakta oss
Staffan Nilsson
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen