En kvinna tittar på sin mobil

Utmaningen

Våra TV-vanor har förändrats. Från att ha varit bundna till TV-program som sänds på vissa tider har vi nu oändliga möjligheter att styra vårt eget tittande. Nu väljer vi själva när vi vill titta på de program som intresserar oss. Vi köper de kanaler och program som väcker vår uppmärksamhet. Vi tittar online – på datorn, i mobilen eller surfplattan.

Våra krav idag ser helt annorlunda ut jämfört med förr. Idag väljer vi med omsorg.

Som medieproducent är det därför nödvändigt att känna sin publik. Vilka program gillar dina kunder, och vilka gillar de inte? Utmaningen för TV 2 var att få kännedom om vad deras publik tycker om deras program för att kunna skapa ännu bättre TV och möta kundernas behov. Och med över en miljon följare av sina program i sina sociala medier fanns det viktiga åsikter och tankar att ta del av.

Två skärmar där applikationen Program Monitor visas

Lösningen

Tillsammans med ID Management utvecklade Knowit lösningen Program Monitor; en tjänst som via sociala medier hämtar information som sedan integreras och analyseras tillsammans med data från interna källor och automatiska mediamätningar. I utvecklandet av Program Monitor skapades komplexa algoritmer för att hantera data och tolka den på rätt sätt. Genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar vad människor tycker är bra, dålig, upprörande eller känslosam TV går det att analysera sig fram och bygga upp ett bibliotek av ord och uttryck som reflekteras i faktorerna.

Data samlas in konstant och presenteras visuellt för slutanvändarna – i första hand de redaktörer som arbetar med koncept- och programutveckling på TV 2. Resultaten visas på en monitor där det går att se och analysera tittarnas åsikter kring ett helt program, valda delar av programmet och ända ner på mikronivå.

De kan också titta på vilka program som konkurrerande kanaler sände samtidigt och utifrån det göra analyser av sina tittares beteenden. Ytterligare saker som presenteras är spårbarhet kring vad andra medier uttryckte för åsikter om programmen.

Från Big Data
till konkreta beslut.

Resultatet

Med hjälp av Program Monitor kan norska TV 2 agera mycket snabbare och ta beslut om program och kanaler baserat på hur de uppfattas av publiken. Det strategiska och kreativa skapandet av nya koncept, kanaler och program kan alltså göras med utgångspunkt hos TV-tittarna – det ökar chanserna till välgrundade beslut och lyckade satsningar.

Program Monitor är ett utmärkt exempel på hur Big Data kan användas för att ta konkreta beslut som ökar affärsnyttan och skapar nya möjligheter. Idag finns det oändligt mycket data att ta del av, men det är viktigt att datakvaliteten är hög. Stora datamängder måste sorteras och värderas.

Data står dessutom sällan för sig själv utan har viktiga korrelationer med andra data.
– Detta är ett mycket gott exempel på hur det är möjligt att hämta stora värden när man tolkar och analyserar Big Data. Vi har utvecklat detta som en molntjänst och har redan planer på hur vi ska kunna hjälpa flera kunder med liknande behov, säger Ingvar Larsson på Knowit Decision i Norge.

Program Monitor tilldelades Den Norske Dataföreningens BI-pris för bästa innovation 2015.

Kontakta oss
Henrik Serlow
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen