Teacher and school children

Utmaning

Skolkoncernen PPS äger grundskolor, gymnasieskolor och yrkeshögskolor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Med över 3 000 elever, har PPS som ambition att ge sina elever en bra utbildning som gör dem rustade för arbetsliv och vidare studier. För att säkra elevnöjdheten, kvaliteten i utbildningen och koncernens tillväxt behövde PPS dels få en samlad bild av hur långt de kommit med sin digitalisering, dels en digital strategi för att hjälpa verksamheten att utvecklas i en alltmer digitaliserad värld.

PPS hade flera mål med digitaliseringsarbetet:

 • Kartlägga verksamhetens digitala mognad och kompetens.
 • Få en samlad målbild av hur digitalisering ska tas tillvara i verksamheten.
 • Erbjuda attraktiva och relevanta utbildningar med digitalt fokus.
 • Se till att avgångselever har stark kompetens i hantering av digitala medier och verktyg.
 • Se till att elever kan orientera sig och agera med självförtroende och förnuft i en komplex, digital verklighet.
 • Säkerställa att lärare och skolledare har hög digital kompetens och att de fungerar som föredömen för elever.
Lena Tamme och roboten Pepe

Lösning

Lösningen blev att tillsammans med PPS:s vd utforma såväl målbild som strategi för att hitta innovativa lösningar på verksamhetens utmaningar. Knowit tog även fram en digital mognadsanalys av bolaget.

Vi inledde arbetet med en kravställning för att kartlägga verksamhetens olika behov. Kravställningen bestod av ett antal user stories (användarhistorier) som beskriver hur de olika identifierade målgrupperna upplever verksamheten om fem år. Kravhanteringen gav oss ett tydligt underlag för att ta fram ett flertal projektförslag som främjar verksamhetens digitala utveckling med fokus på elev, medarbetare, vårdnadshavare och lokaler.

När strategin implementerades och de digitala projekten påbörjades, fick Knowit uppdraget att stötta och följa upp projekten.

Students using VR glasses

Resultat

Cybergymnasiet, KYH samt Snitz grund- och gymnasieskolor är några av skolorna som drivs av PPS. Här är några exempel på digitaliseringsprojekt som påbörjats och gjort undervisningen mer tillgänglig, intressant och relevant för såväl blivande som befintliga skolelever:

 

 • VR i undervisningen: Cybergymnasiet i Malmö arbetar med Virtual Reality (VR), Google Expeditions och Google Tour Creator för att nå elever på ett helt nytt sätt. Lärare tar med sig sin klass på en virtuell resa där elever kan uppleva och interagera i såväl historiska- som geografiska miljöer samt människans anatomi genom VR.
 • Virtuell rundtur av skolan: Inom kort går det att göra ett virtuellt besök på Snitz gynmnasieskola så att framtida elever kan bekanta sig med lokalerna innan de börjar på gymnasiet. Snitz riktar sig till elever med autism eller autismliknande diagnoser och dessa blir hjälpta av att få en virtuell rundtur av skolan.
 • Robot hjälper barn som inte kan delta i skolan: På Snitz grundskola finns det elever som inte kan vara på plats i skolan och delta i undervisningen. De har nu hjälp av varsin AV1-robot för att kunna hänga med i skolan, även när de inte är där.
 • Onlineutbildning: KYH Anywhere har startats av yrkeshögskolan KYH för att studerande ska ha möjlighet att delta i fjärrundervisning i grupp på sju olika orter.
 • Lärplattor i skolor: Grundskolan Enskede Byskola använder lärplattor och appar som pedagogiska verktyg i verksamheten. Ett managementverktyg har gjort arbetet med lärplattorna enklare och mer effektivt.
 • Digital resurs på PPS: En utvecklingsstrateg är rekryterad för att fortsätta driva skolutvecklingsarbetet med digitalt fokus.
Kontakta oss
Johan Wahlström
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen