Ett välkänt varumärke med få associationer

Liber är Sveriges ledande utbildningsförlag. I 120 år har de försett lärare, elever, studenter, organisationer och företag med kunskap. Kännedomen om varumärket är hög – men associationerna till det har varit vaga. Både ut mot marknaden och internt. Tillsammans med oss påbörjade förlaget resan mot ett tydligare och enat Liber: En ny varumärkesplattform som pekade ut riktningen och en tydlig position. Inte bara för huvudvarumärket Liber utan också för de tre affärsområdena läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur.

Nära samarbete och dialog om varumärkets själ

Arbetet gjordes i nära samarbete mellan oss och Liber, där stora delar av Libers organisation deltog. I ett flertal workshops byggda på diskussion och dialog, nystade vi i Libers själ och identifierade vad som kännetecknar den. Vi pratade om värderingar och konkurrenter.

Vi djupdök i Libers många målgrupper och en marknad i förändring. Och vi pratade om varför Libers anställda väljer att gå till jobbet varje dag. Arbetet itererades i flera faser, där vi tog in många olika tankar och perspektiv. Till sist hade vi tillsammans mejslat fram en omfattande varumärkesplattform.

En vision och ett löfte med tydlig ambition

Syftet med den nya varumärkesplattformen är enkelt uttryckt att göra Liber tydligare i konturerna. Med den som ledstjärna ska det vara enklare för såväl medarbetare som marknaden att svara på frågor om varför Liber finns och åt vilket håll förlaget vill.

Visionen vi formulerade – ”Ett Sverige där alla lyckas med sina studier”– speglar den samhällsnytta förlaget bidrar med, genom sin kvalitativa litteratur och sitt fokus på likvärdig skola. Tillsammans med det nya varumärkeslöftet ”Kunskap som gör skillnad”, som också fungerar som pay-off i kommunikation, är förlagets riktning plötsligt självklar.

Pricken över i – en ny visuell identitet

Den nya varumärkesplattformen ska förstås göra avtryck genom Libers agerande och budskap. Men Liber önskade också att man skulle se en uttrycklig skillnad i kommunikationen. Därför fick vi i uppdrag att se över den visuella identiteten. Vi valde att behålla Libers färgstarka uttryck, men ge det en mer levande och uppdaterad känsla. Centralt var förstås också att det skulle vara anpassat för användning i digitala produkter. Vi såg till att visuella riktlinjer, typsnitt och inspiration finns tillgängligt för hela organisationen genom en webbplattform. På så sätt är det möjligt att säkerställa att varumärkets uttryck är enhetligt, oavsett i vilket sammanhang Liber presenteras.

En resa där alla i organisationen ska med

En lyckad varumärkesresa kräver inte bara att alla i organisationen tar del av den. Det är också nödvändigt att alla känner igen sig i innehållet och förstår varumärkets riktning. Och framför allt: att alla känner sig delaktiga. När plattformen började ta form, hjälpte vi därför också till med förankringen i Libers organisation.

Och med en tydlig riktning, ett uppdaterat budskap och ett nytt visuellt uttryckssätt, kan Liber numera både synas och höras på en marknad i förändring – och med det bidra till att fler lyckas med sina studier.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen