Utmaning

Endast 4% av Tanzanias befolkning har möjlighet att studera vid universitet eller högskola. Help to Helps crowdfunding site möjliggör att studenter, via stipendium från Help to Help, kan genomföra en högre utbildning. Sedan starten har man bidragit till utbildningar för 127 studenter vilket har bidragit till positiv förändring både i studenternas liv samt för samhällsutvecklingen i landet.

För att växa och fortsätta att utvecklas behöver Help to Help förbättra upplevelsen på sin site. Man vill både attrahera nya givare samt skapa en bättre relation med befintliga. Det visade sig att utmaningar fanns inom alla delar av kundresan dvs före, under och efter givarprocessen. Help to help behövde helt enkelt en crowdfunding plattform 2.0. 

Lösning

Knowit tog sig an utmaningen genom att använda DESIGN SPRINT-metoden. Ursprungligen bygger metoden på att man under fem dagar arbetar intensivt för att utforska problem, samla en mängd lösningar för att sedan välja en som underlag för ett prototypsförslag. Knowit och Help to Help hade inte möjlighet att avsätta fem hela dagar och valde då att genomföra en innovationsworkshop med Design Sprint metoden under en och en halv dag. Vilket visade sig fungera bra och gav ett lyckat resultat.

Knowit strukturerade upp arbetet genom  att genomföra persona-analys, formulera verksamhetsmål, identifiera utmaningar, skapa en tydlig arbetsprocess samt facilitera grupparbeten. På så sätt fick deltagarna och kunden förutsättningar att fokusera på att lösa problem i en öppen och stimulerande miljö. 

Resultat

Under innovationsworkshoppen arbetade tvärfunktionella team strukturerat för att lösa de utmaningar de ställdes inför. I teamen fanns deltagare med olika kompetenser vilket bidrog till att kunden fick flera perspektiv på de problem som presenterades.  Mixen av deltagare var en förutsättning för att ta fram en riktigt bra lösning, både från ett kund- och ett tekniskt perspektiv.

Resultatet av arbetet blev prototypsförslag för respektive utmaning. Teamen bidrog även med nya insikter om både hemsidan och kundernas behov. Help to Help kan nu arbeta vidare med implementering av resultatet. 

Varför Design Sprint metoden?

- Vi ser det som ett effektivt sätt för att få igång användardriven verksamhetsutveckling och innovationsarbete. Man ges möjlighet att engagera sina medarbetare i produktdesign, sätta sig in i kundresan samt de hinder som en användare kan uppleva under själva resan. Metodiken skapar även en positiv arbetsmiljö. Deltagarna uppmanas att dela med sig av kunskaper och synpunkter vilket bidrar till ett bättre engagemang och möjlighet att lära av varandra, säger Olga Buchenko, projektledare Design Sprint Hackathon Knowit.

- Det var ett fantastiskt sätt för oss att få in nya kreativa idéer, lära oss nytt från personer med helt andra kompetenser och också ett jättebra sätt att få förslag på riktiga lösningar på några av våra största utmaningar, kommenterar Malin Cronqvist, grundare Help to Help.

Vill du veta mer eller boka en Design Sprint Workshop för din organisation, kontakta oss gärna!

Kontakta oss
Elin Brundin
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen