Bergen National Opera ska framstå som tydlig, färgrik, rolig och orädd! De ska vara starka, eleganta, professionella, vågade, inbjudande och intelligenta.  

Vi har betonat starka, hållbara och tydliga profilelement och färger. Logotypen ska träffa brett och leva länge och har en solid form med ett eget "scenutrymme" (rektangeln) som sammanhållande element. Denna form kan dras ut och bli "scengolvet". Alla bokstäver i logotypen har sin helt egen form, men med en tydlig formmässig tillhörighet symboliserar mångfald, samarbete och ensemble . Variation i sammansättningen av ensemblen, typ av produktioner och publik är en av de mest differentierande egenskaperna hos Bergen National Opera och det har varit ett viktigt element att tolka in i förarbetet.

Variation och dynamik återspeglades i materialval, färgpalett och detaljer i logotyp och format. Rektangeln i logon fungerar också som egen symbol. 

Stödtypografin är formmässigt besläktad med logotypografin och har olika grad av dekorativ detaljering. Typografi och text blir ett starkt visuellt verktyg. Begränsad tillgång till fotografiskt material gör att vi spelar fram dekorativa typografiska element och kombinerar dessa med fotografiska uttryck.

Kenneth Lyngshede
Head of Business Development - Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen