Media, utbildning & gaming

Smarta koncept ger nöjda användare och kunder

Att använda spel eller spelskipning för att få en publik engagerad är ofta lyckat, för affärsinriktat innehåll, men även ren information eller utbildning. Ett bra koncept omfattar både smart bruk av tekniken och processer som driver användarna att vilja uppnå mål, t.ex. tävling, prestationer, status, altruism eller samarbeten inom nätcommunities. Ihop med en god användarupplevelse kan det vara ett verktyg för att marknadsföra ett företag eller effektivt sälja en produkt – eller skapa en god lärandeprocess inom en skola eller ett universitet. Man behöver kunskap om användarbeteenden, konceptutveckling, design och teknisk kompetens för att utveckla ett framgångsrikt koncept som kan uppfylla både era och slutanvändarnas mål.

Inom Knowitkoncernen finns flera konceptutvecklare och tekniska spelutvecklare med bakgrund från spelindustrin och självklart har vi konsulter med kvalifikationer inom utbildningsvetenskap. Nyckeln till ett lyckat spelskipningskoncept är att fokusera på att definiera tydliga affärsmål. Kraften hos spel och spelskipning är omfattande. Vi har utvecklat flera framgångsrika spelkoncept och utbildningsleveranser åt våra kunder, baserade på t.ex. sociala medier, mobilplattform eller webbplattform.

Till toppen