Kvinna i kassan på apotek

Utmaning

Efter närmare tio år utan större förändringar hade kedjan vuxit ur sin befintliga e-handelsplattform, baserad på Microsoft Commerce, BizTalk, Sharepoint och egenutvecklad recepthantering.

Hela den gamla lösningen var i stort behov av att göras om för att passa dagens krav och förutsättningar på e-handel och omnikanal.

En initial transformering var påbörjad genom att byta ut de redaktionella delarna till en ny plattform, men de mest komplexa delarna återstod. Genom ett omfattande tekniklyft skulle den löpande förvaltningskostnaden reduceras, time to market förbättras, prestanda öka och driftkostnaderna sänkas.

Man plockar upp varor på apotek

Arkitekturella mål

De arkitekturella målen togs fram som en tidig del av projektet tillsammans med de olika lösningskomponenterna och förankrades hos den etablerade EA-funktionen för att säkerställa efterlevnad av organisationens styrande principer.

 

  • Separera receptinformation helt från e-handeln samtidigt som kunden upplever webbplatsen som en sammanhängande enhet, med syfte att kunna hantera parallella livscykler då olika regulatoriska förutsättningar gäller.
  • Tillhandahålla en säker webbplats med tvåfaktorsinloggning baserad på e-legitimation
  • Skapa en webbplats med hög tillgänglighet som är åtkomlig dygnet runt, årets alla dagar
  • Föra in e-handeln som en av flera kanaler för handel inom kedjan genom en uttalad omnikanalstrategi
  • Byta punkt-till-punkt-integrationer mot en standardiserad integrationsplattform som används för kommunikation mellan samtliga affärssystem inom organisationen.
Visar och diskuterar plan

Roll i leveransen

Lösningsarkitektur och teknisk projektledning har varit primära ansvarsområden i leveransen.

En stor del av arbetet har kretsat kring att definiera, dokumentera, förmedla och förankra lösningar på arkitekturell nivå, säkerställa efterlevnad kring bärande principer och representera utvecklingsorganisationen i dialogen med bolagets ledning och övrig verksamhet.

Lösningskomponenter

Några av de mest arkitekturdrivande lösningskomponenter som valdes för realiseringen var:

 

  • Publik webbplats baserad på EPiServer Commerce och CMS. Efter införande av CMS-stöd med gott resultat var en naturlig fortsättning att bygga vidare på denna plattform och välja e-handelsmotor från samma produktportfölj.
  • Mikrotjänsteramverk för abstraktion och homogen åtkomst till bakomliggande datakällor och annan generell funktionalitet.
  • Indexeringsmotor för snabb, effektiv sökning byggd på produkten ElasticSearch, som erbjuder horisontell skalbarhet, redundans och enkelhet. Förutom ren indexering erbjuder plattformen NOSQL-funktionalitet och används parallellt för lagring av transient data
  • Microsoft .NET och MVC-ramverk för uppbyggnad av webbplatsen
  • Standardplattform för integration, baserad på en tjänsteorienterad integrationsprodukt (ESB).
Kvinna plockar fram medicin på recept

Resultat

Den nya plattformen ersatte den gamla nio månader efter projektets start. Redan från första dagen gav lösningen en ökad konverteringsgrad (d.v.s. fler avslutade affärer).

En direkt avveckling av 35 servrar, netto, kunde genomföras samtidigt som både prestanda och tillgänglighet förbättrades.

Genom central hantering av priser och kampanjer för butik och e-handel försvann tidigare dubbelarbete, och förvaltningen kunde skötas med ett mindre personalbehov.

Vill du veta mer?
Staffan Nilsson
Ansvarig för arkitektur
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kontaktar dig så fort vi kan!

Till toppen