Användarna av ett intranät ska inte bara uppleva att det är enkelt att hitta det man behöver, men man ska också kunna lita på att informationen är korrekt. Det är i det sammanhanget som det är viktigt att ha en medvetenhet om hur vi kombinerar olika information.

Jorunn Frafjord - Digital manager på kommunikationsavdelningen hos Hydro

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen