Utmaning

Skogsprodukter har framtiden för sig i ett samhälle som kräver hållbara produkter. Skogsbranschen har varit bra på att möta de fallande priserna med högre produktivitet och lägre kostnader. Däremot har branschen brustit när det kommer till produkt- och värdeutveckling. För att öka marknad och lönsamhet på produkter krävs satsningar inom dessa områden.

Lösning

Tillsammans med Norrskog genomför Knowit ett stort affärsutvecklingsprojekt. I den första fasen handlar det om att ge förslag på effektiviseringar av verksamhetsprocesser, föreslå förbättringsområden för de system som används av kunden idag samt analysera krav för en kalkylfunktion som ska användas vid virkesanskaffning i framtiden. Knowit tar även fram systemspecifikationer för vidare utveckling av såväl Kalkyl som andra funktioner hos kunden.

Vi uppskattar den kunskap och bredd som skogsteamet visar. Både vad gäller förståelse för det skogliga och kompetens inom IT. Men framför allt känner vi att Knowit är mer proaktiva och ”framåtlutade” än vad vi är vana att möta hos konsulter.

Olof Falkeström - Utvecklingschef Norrskog

Resultat

Tack vare Knowits förståelse för de skogliga verksamhetsprocesserna och inom IT blev både samarbete och resultat bättre än förväntat.

Norrskog har fortsatt stora möjligheter till ökad affärsnytta genom digitalisering. Både i interna processer och i marknadskommunikationen. 


Kontakta oss
Kristin Westman
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen