Ett stort glapp mellan fysisk och digital upplevelse

Roxtec är världsledande inom tätningslösningar för kablar och rör och servar kunder på över 80 marknader. Trots ett starkt varumärke och toppbetyg från befintliga kunder var gapet allt för stort mellan den fysiska och digitala upplevelsen. Strategiarbetet för att kartlägga hur digitalisering kunde stötta tillväxten i bolaget och stärka kundnytta, påbörjades 2014. Detta i samband med att Roxtec sjösatt en ny organisation och tydliga fokusområden.

Från tanke till handling

I ett tätt samarbete mellan oss och Roxtec utarbetades en digital strategi, konkret handlingsplan för både den interna organisationen och aktiviteter ut mot marknaden samt tekniska rekommendationer och val. Ett av många projekt i handlingsplanen för kommande års digitalisering är den nya webbplatsen som ska hjälpa Roxtec att nå målgruppen, få dem att förstå produkter och tjänster och hitta rätt lösning.

Trots att Roxtecs lösning är enkel är den komplex att förklara i och med sina många användningsområden och variationer i storlek och omfattning. Webbplatsen är därför utvecklad för att fungera för användare från olika världsdelar med olika typer av lösningar, yrkesroller och behov, med användarnas egen feedback som utgångspunkt.

Till skillnad från andra företag är det inte andra konkurrenter som är Roxtecs utmaning. I stället är det okunskapen om produkten på marknaden, någonting som vi löst med en digital närvaro som andas den kvalitet och säkerhet som varumärket står för. Med detta som fundament kan Roxtec fortsätta utvecklas för att nå nya marknader och affärsmöjligheter.

En avskalad och användarvänlig plattform

Efter djupintervjuer med interna och externa användare världen över, har vi kunnat se mönster och beteenden, men framför allt identifierat de främsta bakomliggande behoven. Våra gemensamma insikter har utgjort grunden till sitens uppbyggnad. Från att ha varit innehållsrik och massiv är den nu tydlig och enkel. Genom att skala bort information är den användarvänlig för både besökare och administratörer. För att veta att användarna håller med har vi satt upp tydliga effektmål och KPI:er som vi löpande mäter mot, analyserar och optimerar över tid.

Digitalisering som syns

En framgångsfaktor i samarbetet är att ta tillvara på de möjligheter som det digitala ger för att stärka kundens upplevelse av varumärket och dess lösningar. För Roxtec handlar det om att översätta värdeorden digitalt. Det ska helt enkelt synas att man är världsledande inom sitt område i allt från design och funktionalitet till de faktiska tjänsterna som erbjuds.

Därför har vi gjort digitala anpassningar av den nya grafiska profilen, som är framtagen i samarbete med Söderhavet och Roxtec.
Vi och Roxtec fortsätter nu att tillsammans utveckla och optimera webbplatsen samt att göra verklighet av fler initiativ ur handlingsplanen för att fortsätta sin digitala transformering.

Framgångsfaktorer

  • Stark förankring i styrelse och ledningsgrupp
  • Tätt och engagerat samarbete
  • Kundfokus
  • Tvärfunktionellt arbete
  • Snabba beslut, arbetsprocesser och metoder
  • Kvalitativ behovsinventering
  • Grundarbetet – göra saker i rätt ordning
  • Respekt för varandras expertis
  • Tydliga mål kopplade till övergripande affär och varumärke
  • Roxtec som uppdragsgivare (pålästa, förberedda, delaktiga och krävande på ett mycket positivt sätt)
Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen