Väderstad tillverkar jordbruksmaskiner.

Om Väderstad

Väderstad AB har sedan 60-talet tillverkat lantbruksmaskiner i Väderstad, Östergötland. Företaget ligger i teknisk framkant inom sådd och jordbearbetning och närvarar i 40 länder runt om i världen. Varumärket är förknippat med hög kvalitet och innovation i nära samarbete med sina kunder.

Med ledordet premiumkänsla och inspirationskällor som exklusiva biltillverkares webbplatser används företagets ikoniska färger och formspråk till att sätta visuellt fokus på produkterna i ett annars avskalat gränssnitt. Genom 360-modeller kan besökaren nu studera en produkts utformning redan vid ett besök på webben.

Väderstad.com är mobile first.

Mobile first

Andelen besökare som surfar till vaderstad.com i mobilen fortsätter växa och Väderstad står rustade med bildmaterial, texter och menydesign särskilt utformade för varierande skärmstorlekar och leriga fingrar ute i fält.
Bättre möjligheter för Väderstad att dela sin kunskapsbank och produktinformation med mobila besökare ska framgent underlätta mobilbesökarens väg till avslut och kontakt med Väderstads återförsäljare.

Kontakta oss
Fredrik Grahn
Sales & business development, Knowit Experience
Till toppen