Utmaning

Siemens Industrial Turbomachinery ville minska sina ledtider i sin CAE-process, och samtidigt möjliggöra användning av informationen i en mer skalbar och tillgänglig kontext för användarna. Man ville kunna räkna på och simulera produkter för att sedan kunna tillverka rätt produkt. I konceptet ville man också lägga informationen direkt i produktmodellen (hur den är uppbyggd och får vara uppbyggd, beskrivning, och vem som arbetat med den) snarare än i systemet. Detta ger en mer generell, flexibel och systemoberoende hantering av produktmodeller och ökade möjligheter för analys och beslut.

Lösning

Knowit Insight var med och genomförde en Proof of Concept i OPENPROD/MODRIO - ett forskningsprojekt som finansierades av EU. I denna Proof of Concept togs en produktmodell fram som innehöll egen beskrivning och regler för hur produkten skulle se ut och vilka produktkombinationer som var tillåtna. Lösningen tog också hänsyn till hur produkten rör sig i en livscykel bland annat status, vem som arbetat med produkten och historik. För att åstadkomma detta integrerades system som hanterar PDM-, CAE-, funktions- och systemkrav med hjälp av en samarbetsplattform.

Resultat

Ett lyckat projekt resulterade i att ledtiderna minskade med 70 %. Användarna kunde arbeta i en sammanhållen miljö och behövde inte längre klippa och klistra information manuellt mellan system vilket gav bättre användarupplevelse och datakvalitet. Konceptet som testades går dessutom att skala upp till andra discipliner.

Kontakta oss
Johan Hallgren
Sales & Business Manager
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen