Prylar inom industrin

Vad är viktigast att mäta?

Under 2016 lanserade vi nya webbplatser för Corroventa på åtta olika språk. Önskemålet var en snabb och tekniskt stabil webbplats med fokus på användarupplevelse och navigation. Efter lanseringen var nästa steg satsning på webbanalys och visualisering av data. Corroventa behövde en djupare insyn i vad besökarna gjorde på deras olika webbplatser – och vad som var viktigast att mäta. Vi hjälpte till med att ta fram de viktigaste nyckeltalen och visualisera datan i en dashboard.

- Vi hade dålig koll på vad som hände på våra webbplatser. Förvisso hade vi tillgång till Google Analytics, men det är inte helt enkelt att dra slutsatser därifrån. Vi kan nu i realtid följa vad som händer på webbplatsen. Vi vet också hur webben stöttar våra affärsmål, säger Amanda Schmidt Hugosson, marknadskoordinator på Corroventa.

Bild på en datorskärm med en dashboard för Corroventa

Nyckeltal för leadsgenerering, support och säljstöd

Projektet började med att vi under en workshop tillsammans med Corroventa tog fram en mätplan med nyckeltal – även kallat Key Performance Indicators (KPI:er) – för webbplatsen. Utgångspunkten var Corroventas vision och inriktning framåt. Det blev ganska snabbt uppenbart att det var kring leadsgenerering, support och säljstöd som huvudfokus skulle ligga – till exempel hur många som har kontaktat sälj/support, hur många som har anmält sig till deras seminarier och hur målgruppsingångarna används.

När vi hade tagit fram nyckeltalen implementerade och konfigurerade vi Google Analytics, Google Tag Manager och Google Search Consule. Vi designade och byggde sedan en dashboard i Google Data Studio. En dashboard visualiserar datan på ett lättförståeligt sätt och gör det enkelt att fokusera på de viktigaste nyckeltalen. Förutom ovan nämnda nyckeltal visar dashboarden också vilka sidor som är mest besökta, vilket delat innehåll som är mest besökt, sökord från Google och hur många som besöker Corroventa från andra kanaler.

En bild tagen i en industri med himlen ovanför

Ett verktyg som är enkelt att dela i organisationen

Corroventa är nöjda med dashboarden och ser Knowit som en proaktiv partner med muskler.

- Vi kan nu i realtid följa vad som händer på webbplatsen och vi vet också hur webben stöttar våra affärsmål. Dashboarden har också blivit ett verktyg som vi lätt kan dela i organisationen och få en bra dialog kring.

- Samarbetet med Knowit fungerar väldigt bra. Corroventa har ett bollplank som hjälper oss på vägen. Knowit är tekniskt och kommunikativt vassa och tillsammans har vi skapat värdefulla lösningar.

Vill du veta mer?
Hanna Aspklint
Kundansvarig Knowit Experience i Jönköping
Kontakta mig
Kontakta mig

Konsulterna på Knowit berättar

Karin Olsson är strateg och webbanalytiker. Hon var med i hela projektet – workshop, konfigurering av verktygen och uppsättning av dashboarden.

- Det roligaste har varit att få utvecklas tillsammans med Amanda och Corroventa. Att inte bara hitta möjligheterna – utan också omsätta dem i praktiken direkt. Förtroende, närhet och en öppen dialog har gjort det möjligt. Att som strateg sitta under samma tak som utvecklare är dessutom en stor fördel.

Fredrik Hansson är kundansvarig för Corroventa vilket gör att de har ett nära samarbete.

- Utmaningen, men också det som gör det roligt, är att utifrån affärsmål tillsammans med Amanda komma fram till och implementera faktiska lösningar. Det är roligt att jobba med dem dels för att de tar sina digitala satsningar på allvar men också för att de litar på vår kunskap. De fokuserar på vad de kan bäst och låter oss komplettera med de kunskaper vi kan bäst.

Till toppen