Utmaning

HIAB är en ledande leverantör av vägburna lasthanteringslösningar. De erbjuder produkter, tjänster och reservdelar som används i vägburna transporter och leveranser. HIAB förstod att connectivity och Internet-of-Things (IoT) skulle komma att bli en viktig del av deras erbjudanden. HIAB insåg att de var i behov av en innovativ och erfaren partner för att arbeta fram strategier för service- och produktutveckling.

Lösning

Vi valdes som strategisk connectivity partner och partnerskapet inleddes med en workshop där våra rådgivningskonsulter stöttade HIABs arbetslag i business innovation och i skapandet av en connectivity roadmap. När ett antal idéer behövde utvärderas tillsammans med HIABs kunder, implementerade och presenterade vi en lösning för ett antal kranar som var uppkopplade och sammankopplade med varandra.

Effekt

2016 lanserade HIAB sin första generation av uppkopplade kranar tillsammans med löftet till marknaden att ”alla HIAB-produkter ska vara uppkopplade till 2018”.

Vid utställningen Bauma 2016 hade HIAB en marknadsledande position och låg långt före sina konkurrenter i utvecklingen. HIAB kommer leda sina kunder in i framtiden där digitalisering, urbanisering och hållbarhet är nyckelfaktorer.

"De hjälpte oss att ta de första stegen på vår connectivityresa, och de be-höll fokuset på att skapa kundvärde från början och genom hela resan. Gör man en sådan resa själv kan man säkert upptäcka intressanta grannöar, men vad är poängen med det när hela havet ligger där ute?"

Rafal Sornek, Vice President Technology and Quality Development på Hiab, var nöjd med samarbetet.

Mål 11: Hållbara städer & samhällen

Målet syftar till att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen