Utmaning

Våren 2020 lanserade det norska Fiskeridirektoratet sin nya version av Fritidsfiskeappen. Appen, som är utvecklad av Knowit, ger fritidsfiskare en bra översikt över viktiga ämnen som bevarande, minimistorlekar, arter och inte minst möjligheter att anmäla borttappad och hittad utrustning. Fritidsdykare, som också använder appen, kan hitta förlorad utrustning och därmed minska nedskräpning och lidande i havet.

Artigenkänning är viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, särskilt utmaningen att särskilja odlad lax som sluppit lös och vild lax. Kan detta göras enklare för användarna?

Lösning

Med hjälp av Google Cloud, Firebase och data från Fiskeridirektoratet, startade Knowit sommaren 2020 arbetet med att bygga en lösning för fiskigenkänning med hjälp av AI och maskininlärning. Lösningen är utformad så att användaren kan ta en bild av en fisk i appen och på ett ögonblick få svar på vilken art hen har fångat och vilka fångstregler som gäller för den arten.

På så vis kan fritidsfiskaren med stor säkerhet få rätt svar, även vid tillfällen där det råder tvivel, vilket leder till att risken för felfångst minskar.

Resultat

Med nya lösningar från stora programvaruleverantörer som Google och Firebase blir maskininlärning och AI mer tillgängligt för allt fler typer av lösningar och applikationer. Där man tidigare var tvungen att själv bearbeta både komplexa data och matematiska modeller, kan nu liknande lösningar utvecklas och ”tränas” med märkbart mindreinvesteringar.

När det kommer till fiskigenkänning i Fritidsfiskeappen ska användaren så småningom få en bra tjänst med stort nyttovärde som också har positiva krusningseffekter för arter och miljö. Allt detta levererat i ett användargränssnitt till vilka fritidsfiskare har enkel och snabb tillgång.

– Det är ett stort jobb som måste genomföras för att mata lösningen med bilder. Därför lanserar vi den nya funktionen med några utvalda arter i höst. Därefter jobbar vi vidare med målet att leverera en lösning där fritidsfiskaren ska kunna skilja på vildlax och odlad lax, säger kommunikationsdirektör Anette Aase på Fiskeridirektoratet.

Till toppen