Bakgrund

Växa Sverige är ett medlemsföretag med ca 7 500 medlemmar, varav ca 3500 är aktiva inom mjölkproduktion. Verksamheten bedrivs från ett 30-tal platser över hela vårt avlånga land. Verksamheten tillhandahåller rådgivning och service som sänker kostnaderna, optimerar produktionen och ökar lönsamheten i lantbruksföretag. Växa erbjuder en lång rad tjänster där även företags- och affärsutveckling ingår.

Syftet med Växas nya webbplats är att presentera lösningar på de utmaningar och problem som lantbrukaren står inför. Det kan handla om förebyggande arbete med djurhälsa, hur lantbrukaren själv kan producera bra foder, hur en långsiktig strategi för företaget arbetas fram eller hur ledarskapet på gården kan utvecklas. Detta stöd vill man givetvis kunna erbjuda digitalt idag.

Mobilanpassning stod högt på kravlistan. Detta för att kunna användas under arbetet på gården. Man har även satsat stort på visuell information i form av bilder, instruktionsfilmer och korta texter för att webbens innehåll skall vara lätt för besökaren att ta till sig.

Eftersom besökarnas behov i fokus har man under projektet arbetat mycket med sökoptimering. Man använder en bra sökmotor och arbetar kontinuerligt med uppföljning av de sökord besökarna använder för att ge korrekta träffar och rätt information. Exempelvis har detta resulterat i att det finns kontaktmöjligheter till Växa på flertalet av webbens sidor.

Växas webbplats på mobiltelefon

Utmaning

Att hålla information uppdaterad, sökmotorn optimerad och besöksstatistiken hög är i mångas ögon det verkliga jobbet och det börjar egentligen först efter lansering. Till verksamhetens vision och övergripande strategiska mål som är hämtade från Växas affärsstrategi så har man tagit fram mätbara KPI:er som baseras på besökarens aktiviteter - KPI:er som behöver regelbunden uppföljning.

Resultat

Valet föll på produktserien Episerver och Episerver Find och togs fram av ett gäng proffs på Knowit Experience. Episerver valdes på grund av att det är Sveriges ledande plattform för CMS, e-handel och digital marknadsföring. Knowit Experience har lång erfarenhet av att utveckla i Episerver och såg det som det naturliga valet för Växa.
Framtidsutsikterna för webbplatsens betydelse för lantbrukarna och övriga målgrupper är goda och tillsammans med Växa ser vi på Knowit att ”Market Automation” kan vara ett område som kan komma att lyfta webbsidan ytterligare framöver.

"Den nya webbsidan har ett nytt grafiskt snitt och erbjuder användaren en bättre möjlighet att tillgodose sig information om Växas produkter och tjänster på ett naturligt sätt genom responsiv design som gör sidan mer överskådlig för användaren av mobiler och surfplattor."

Jennie Englund, projektledare Knowit

"Växas nya webbsida ser vi som en möjligheternas plattform. Fler framtida utvecklingsmöjligheter både på produktsidan och funktionssidan som kommer att öka Växas möjligheter till ytterligare ett steg mot att möta dagens marknadskrav och digitalisering. Vi har ett nära samarbete med Växa och vi har fått lära oss mer om Sveriges lantbruksproduktion,"

Jennie Englund, projektledare Knowit

"En ny viktig KPI för webben är affärskontakter, som vi kommer att följa varje dag. Nu när webben är lanserad börjar arbetet med att optimera innehåll, verktyg och funktioner. Vi har mycket arbete framför oss, inte minst integration med CRM."

Mette Rehnström, Marknadschef

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen