Vårt uppdrag gick ut på att skydda medarbetarna från de faror som tung utrustning kan innebära. Vi tog fram en lösning med närvarosensorer och UWB-radioteknik (ultra wideband, det vill säga ultrabredband). Den föreslagna lösningen innebar övervakning av tunga maskiner där operatören varnas när någon närmar sig. Virtuella ”röda zoner” visar om arbetare befinner sig där de inte ska vara.

Vi stod för allt, från att generera idéer till att testa lösningen och hitta lämpliga tillverkare. Samarbetet med Delete fortsätter vidare för att färdigställa lösningen. Målet är att öka säkerheten markant, utan att störa arbetet och produktiviteten.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Målet syftar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen