Utmaning

Byggbolaget är inne i en stark expansionsfas och ska parallellt med denna göra kostnadsbesparingar genom att effektivisera arbetssätten i produktionen. Man ser att mycket av tiden i produktion blir icke-produktiv - bland annat på grund av dåliga överlämningar, bristande daglig styrning i förhållande till målbild, bristande ledarskap och ineffektiva samarbeten.

Knowit fick i uppdrag att stötta bolaget med att effektivisera produktionen genom att stärka kommunikation, styrning och samarbetseffektivitet.

Lösning

Arbetet inleddes med en analys av vad som görs bra och vad som kan gå fel vid produktion av bostäder. Analysen presenterades till ledningsgruppen på produktionsavdelningen som då fattade ett beslut om att tillsätta ett projekt med målet att förbättra kommunikation och samarbete runtom i organisationen. Knowit arbetar i detta med att stärka chefernas kunskap inom bland annat kommunikation, målstyrning, personligt ledarskap, involvering, feedback, reflektion och samarbete. Byggbolagets befintliga forum används för träning och utbildning där resultatet löpande följs upp. Parallellt coachar Knowit bolagets chefer samt observerar dem på plats och ger direkt återkoppling. En del av uppdraget har varit att bryta ned bolagets målbild på respektive byggprojekt samt att involvera och samla medarbetare vid så kallade tavelmöten.

Resultat

Som en del av byggbolagets måluppföljning har vi löpande mätt deras samarbetseffektivitet ned på arbetslagsnivå där vi också kontinuerligt har arbetat med att förbättra verksamheten med tydliga och prioriterade förbättringsaktiviteter baserat på avvikelsehantering. Parallellt med att mäta samarbetseffektiviteten har vi mätt leveransprecision. Bägge parametrarna har nu mätts under två års tid och de har förbättrats avsevärt. I tillägg har kulturen, ledarskapet och medarbetarskapet stärkts.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Fredrik Höök
Head of Future Organization
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen