Utmaning

Ett av Europas ledande byggföretag i Polen kontaktade Knowit för att få hjälp med att öka säkerheten på arbetsplatsen. 

Enligt Occupational Safety and Health Administration (OSHA) skadas en av tio byggarbetare varje år. Något som hade kunnat förhindras om vi lyckats upptäcka riskfyllda beteenden eller situationer på byggarbetsplatser i tid. Genom att öka medarbetares säkerhet kan byggföretag minska arbetsplatsolyckor och på så sätt även minska kostnader kopplade till dessa olyckor. 

 

Lösning

I ett tätt samarbete, utvecklade vi tillsammans den smarta hjälmen som ett verktyg i arbetet att förebygga olyckor på byggarbetsplatser. Genom den smarta hjälmen – som är uppkopplad online – ges rätt förutsättningar för att skapa ett brett utbud av viktiga funktioner; som exempelvis att säkerställa att medarbetaren som bär hjälmen har rätt certifiering för att använda maskiner och utrustning. Hjälmen kan också upptäcka och varna medarbetare för alla slags avvikelser och faror; till exempel skakningar, slag, fall eller temperaturförändringar. Den smarta hjälmen är kopplad till en plattform som hanterar datainsamling och presenterar statistik på en dashboard i realtid.  

 

Resultat

40 smarta hjälmar har testats på en byggarbetsplats i Warszawa. Detta gjorde att den tekniska lösningen kunde valideras och specifika fördelar realiserades. Satsningen är den första i sitt slag i Europa. Genom den anslutna hjälmen finns nu möjligheterna att:

  • Avsevärt minska risken för olyckor på byggarbetsplatsen.
  • Förbättra teamledning och arbetsplanering.
  • Ha en mer effektiv hälso- och säkerhetsövervakning.
  • Till en tydligare översikt av arbetskraft och kontroll över utrustning där platsspårning och elektronisk tidsloggning inkluderas.

FN:s globala hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Lösningen bidrar till FN:s 8:e globala hållbarhetsmål, där målet med den smarta hjälmen syftar till en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Vill du veta mer?
Bo Strömqvist
Head of Corporate Sales and Partnerships
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen