En man håller i en navkapsel

Utmaning

Hur man köper transportbil skiljer sig ganska mycket åt mellan olika marknader. I Tyskland, Volkswagens hemland, är det till exempel vanligt att en inköpare gör en beställning på ett antal transportbilar för större verksamheter. I Sverige, där en stor del av målgruppen utgörs av fåmansföretagare, blir den personliga kontakten och känslan vid valet av bil ytterst viktig.

Därför tog vi tidigt i projektet det strategiska beslutet att frångå den färdiga fabrikslösningen med långa one-pagers fullmatade med information och istället lyfta det som är viktigt för besökaren. Genom hela projektet ställde vi oss frågorna: ”Vad vill kunden veta? Vad letar hen efter?”. Analys av beteende och sökningar blev en integrerad del i arbetet.

En pil som är riktad uppåt

Ökad leadskonvertering

Analysen visade också att vår offertvana målgrupp i mycket högre utsträckning vill skicka en offertförfrågan än att boka en provkörning. Därför har offertförfrågan fått en synligare placering och resultatet en månad efter lansering talar för sig själv: Totala antalet leadskonverteringar har ökat med 228 % jämfört med det genomsnittliga antalet inskickade leads de tre föregående månaderna.

- Samarbetet med Knowit fungerar utmärkt. De kommer med bra och sunda idéer som tar sitt avstamp i både kommunikation och teknik. Engagemanget är högt och jag uppskattar det stora intresset för vår affär och att Knowit vill bidra till att utveckla den. Vår nya webbplats har mottagits väl, både hos våra målgrupper och internt i bolaget. Den har generat fler leads och offertförfrågningar. Besökarna är fler och de stannar längre på webbplatsen, säger Dan Andersson, PR & Marketing Manager.

En folkabuss av äldre modell

Lösning

Innehållet arbetades igenom från grunden med stort fokus på att hjälpa kunden i hela köpprocessen genom att lyfta det som är viktigt och svara på de frågor besökaren har. Hela webbplatsen är anpassad i första hand för mobil, då vår huvudmålgrupp är mobil och ute i fält hela dagarna. Det blev en medveten bantning av innehållet med 70-80 %, men all information finns tillgänglig för den som så önskar via till exempel nedladdning av broschyrer.

Kundresan är inte linjär. Rätt information ska finnas på rätt ställe vid rätt tidpunkt för varje enskild besökare. Kunden kommer från flera olika ställen och i flera olika faser. Därför blev det viktigt att knyta ihop innehållet med in- och utvägar och tydliga vägar vidare, till exempel med call to actions och relaterat innehåll.

Bild på hand som torkar av en oljesticka

Resultat

Genom att integrera innehåll på webbplatsen där det är relevant och där besökaren förväntar sig informationen, har vi rivit det gamla inifrån-uttänket. Specialistkompetens i teamet inom olika områden – så som teknisk, strategisk och analytisk – bidrog till det goda resultatet.

Vi arbetade till exempel helt integrerat med webbanalys och SEO för att sätta informationsarkitekturen och navigationsstrukturen. Det var också så "kundservice" fick byta namn till "kundtjänst". Analysen visade helt enkelt att det är ordet kundtjänst som söks efter på Google.

Besök nya Volkswagen Transportbilar

Vill du veta mer?
Hanna Aspklint
Kundansvarig Knowit Experience i Jönköping
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen