Utmaning

Tillverkare och försörjare inom transportlösningar har under de senaste åren angripit flera teknologiska skiften - från ett starkt uppsving inom elektromobilitet till trenden mot helt självkörande fordon. För att hantera sådana skiften som en möjlighet samt för att fokusera organisationen mot en förmåga att leverera nya lösningar snabbare, från idé till levererat kundvärde, har denna tillverkare gjort övergripande förändringar av organisationsstrukturen och hur utvecklingsdelen av organisationen verkar.

Knowit fick i uppdrag att driva förändringsarbetet och driva fram en gemensam syn på hur portföljstyrning skulle implementeras i den nya organisationsstrukturen under 2018.

Lösning

Knowit angrep utmaningen genom att utgå från teori och erfarenhet inom porföljstyrning enligt det agila arbetssättet som R&D-organisationen implementerat. Kontinuerligt arbetade Knowit, tillsammans med en grupp nyckelintressenter, igenom varje del av den nya portföljstyrningen för att förankra samt stämma mot den specifika kontexten. 

Porföljstyrningen har nu strukturerats så att utvecklingsorganisationen regleras genom separata budgetar för olika delproduktområden. Utvecklingen styrs sedan genom att olika initiativ eller idéer för ny utveckling har en tydlig prioritet mot varandra. På så sätt tas strategiska val aktivt inom organisationen om var den kapacitet som varje utvecklingsområde har ska läggas på.

Resultat

Tillverkaren av transportlösningar har nu en agil portföljstyrning för att kontinuerligt styra och reglera utvecklingsarbetet. Den agila portföljstyrningen lyfter nu fram, istället för att motarbeta, det agila arbetssättet och övergången mot nya digitala verktyg möjliggör tillgänglighet av realtidsinformation samt datadriven styrning och förbättring.

Kontakta oss
Susanne Öberg-Carlsson
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen