Skodas logotyp

Utmaningen

Knowit fick uppdraget att migrera skoda.se och skoda-auto.no till ett nytt innehållshanteringssystem. Även efter migreringen skulle Knowit fungera som ett tekniskt och strategiskt bollplank för implementation av nya funktioner, struktur och navigering samt optimering av webbplatsen. Olika uppgifter men med samma mål – att leverera värde och kvalitet till webbplatsens besökare.

En Skoda kör på en väg

Lösningen

Båda webbplatserna, skoda.se och skoda-auto.no, migrerades till Sharepoint-lösningen som ŠKODAs tekniska huvudkontor i Tjeckien tillhandahåller. Idag är Knowit en strategisk och operativ partner till ŠKODA. Det operativa arbetet handlar bland annat om implementation av nya bilmodeller, uppsättning och taggning av kampanjsidor, kontinuerlig förbättring av struktur och navigation, utveckling av kalkylatorer för leasing och funktionalitet för leadsgenerering. I det strategiska arbetet fungerar Knowit som ett bollplank vid idéer för kampanjer och andra initiativ för att omforma visioner till konkreta lösningar förankrade i både användarvänlighet och teknik.

En kvinna står på en strand och lutar sig mot en Skoda

Resultatet

Den digitala besökaren hos ŠKODA möts alltid av en aktuell och väl uppdaterad webbplats. Oavsett om besökaren redan äger en ŠKODA eller funderar på att köpa en är vägarna framåt tydliga. Med hjälp av kontinuerlig webbanalys och viktiga dataunderlag får ŠKODA insikt i besökarens resa och interaktion med webbplatsen. Genom att ha en strategisk partner för webben och dess omfattande arbete frigörs tid för kunden att skapa nya idéer, visioner och funktioner.

Ta en titt på resultatet – skoda.se
Besök ŠKODA i Norge – skoda-auto.no

Vill du veta mer?
Hanna Aspklint
Kundansvarig Knowit Experience i Jönköping
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen