Utmaning

Det nordiska bolaget Armatec har tagit hjälp av Knowits affärsområde Insight för att implementera sin förnyade strategi och uppnå sitt offensiva mål. På två år ska de fördubbla sitt resultat i stället för på fem, som var den ursprungliga planen.

Armatec är specialiserade inom klimatsmart flödesteknik för fastigheter och industrier. Bolaget löser tekniska utmaningar inom vatten, värme, kyla och process. Nyckelfaktorer för att uppnå målet är att öka omsättningen, förbättra marginalerna, bli mer hållbara och utnyttja ny teknik på ett smartare sätt. Armatec är verksam i flera länder och har en bred produktportfölj med tusentals produkter.

Lösning

Uppdraget kickstartade med att projektgruppen bröt ner målet i delmål, definierade aktiviteter och tog fram en tvåårig genomförandeplan tillsammans med ledningsgruppen. Implementeringen, som drivits enligt en sprintmetodik, har nu pågått i åtta månader och 30 procent av målet har redan uppnåtts. Delprojekten har bestått bland annat av inköp, smartare prissättning och höjd kostnadseffektivitet i organisationen.

Vårt team jobbar integrerat med kunden och driver programmet framåt (Project Management Office, PMO), bidrar med analys och insikter, expertis inom ovan nämnde områden samt genomförandekraft. 

Till toppen