Inom industrin är digitaliseringen en mäktig drivkraft för effektivisering, förnyelse och innovation. Inom till exempel fordonsindustrin slår digitaliseringen och internet of things igenom med kraft, både i själva fordonen med cirka 100 inbyggda processorer och i den infrastruktur som utvecklas runt dessa för att stödja uppkoppling, molntjänster och underhåll. Knowit stödjer kunderna med metoder och arkitekturer för en snabbare och effektivare produktutveckling. Vi bidrar också med exempelvis projektledning, kvalitetsledning och leverantörsstyrning. Inom industri har vi bland annat kunder som DeLaval, Saab, Siemens, Volvo Cars, CEVT, Scania och Volvo-koncernen.

Till toppen