Utmaning

Med verksamhet i många länder runt om i världen fanns behovet att öka kompetens och kapacitet inom test och kvalitetssäkring för en av Sveriges globala varuhuskedjor.

Interna projekt som själva ansvarade för kontakt med många olika konsultleverantörer hade resulterat i omfattande administration och svårigheter att hitta rätt kompetens. Det gav även långa ledtider, ett diversifierat arbetssätt och en fragmenterad kostnadsbild.

En centraliserad organisation skapades istället med ansvaret att på kort tid möta behoven. Denna organisation behövde snabbt komma på plats för att svara på de högt ställda kraven hos verksamheten.

Lösning

Knowit kunde från dag ett erbjuda en kundanpassad tjänst som direkt levererade på verksamhetens krav. Tjänsten omfattade bland annat att hjälpa projekten definiera de kompetenser och erfarenhetsnivåer inom test och kvalitetssäkring som behövdes. Detta inkluderade även att leta upp rätt kandidater, både inom Knowit och externt samt att introducera aktuella konsulter i projekten och genomföra uppföljning på prestation.

Parallellt med att den dagliga leveransen var tryggad arbetade Knowit tillsammans med kund vidare för att bygga upp den centraliserade organisationen.

Resultat

Verksamhetens förväntningar uppfylldes med en trygg och säker leverans av de specialistkompetenser som behövdes inom testprojekten. Den gick också betydligt snabbare att bemanna projekten än tidigare och med mycket hög kundnöjdhet. Kunden fick även en övergripande och enhetlig kontroll över kostnaderna för dessa tjänster.

Kundens centrala organisation etablerades ordentligt och kunde fokusera på att arbeta proaktivt med kvalitetsförbättringar i projekten. Goda förutsättningar finns nu för att framåt kunna stödja verksamheten i arbetet med att ta fram innovativa tjänster och system enligt en förväntad kostnad, tid och kvalitet.

Kontakta oss
Håkan Ramberg
Ansvarig för kundcase
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen