Utmaning

En av Sveriges globala varuhuskedjor med verksamhet i många länder runt om i världen såg ett behov av ökad kompetens och kontroll av sina applikationer och IT-lösningar. De behövde minska riskerna, få mer enhetlighet i sina plattformar samt framtidssäkra IT-stödet till verksamheten. Kunden ville även arbeta mer agilt och minska ledtider från projektstart till produktionssättning med bibehållen eller höjd kvalitetsnivå.

Med många lokala IT-leverantörer hade kund en utmaning med omfattande administration av avtal. Dessutom var information om befintlig kompetens och livslängd på IT-lösningarna ofta bristfällig. Det var också en utmaning för de befintliga IT-leverantörerna att gå över till en agil leverans med skalbara projektteam vilket medförde långa ledtider för leveransklara projekt.  

Lösning

Knowit kunde erbjuda kunden en agil leverans med agila avtal och tillsammans skapades en tjänsteleverans av migrerings- och utvecklingsprojekt, vilka verksamheten nu använder för att flytta sina IT-tjänster till publika molntjänster. I tjänsten togs det också fram en återanvändbar process som säkerställer flytten till de publika molntjänsterna på ett effektivt och kvalitativt sätt.

En process för att ta tillvara på kompetens som byggts upp under projektets gång togs även fram, för att återanvända och sprida kunskap inom kundens organisation.

Resultat

Idag har kunden minskat sitt användande av traditionella on-prem lösningar. Istället ökar användandet av skalbara molnplattformar inom verksamheten, med effekten att mindre tid och pengar läggs på underhåll, uppsättning och dimensionering av IT-plattformar och programvarulicenser.

Samtidigt har kunden tillsammans med Knowit byggt upp en egen kompetens för många av verksamhetens olika applikationer. Beroendet av IT-leverantörer har minskat och riskerna har minimerats.

Verksamhetens applikationer har nu en lägre nedtid och är samtidigt skalbara utifrån behov och krav som hela tiden förändras.

Vill du veta mer?
Christer Olsson
Knowit Cloud
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen