En plattform för landets livscykelexperter

Swedish Life Cycle Center har sedan 1990-talet arbetat för att näringsliv, myndigheter och forskning ska mötas och samla kompetens inom livcykelområdet. Genom att titta på material, transporter och hur produkter används skapar de möjligheter för organisationer att ta fram mer hållbara produkter och tjänster.

Vårt uppdrag var att ta fram en ny webbplats och identitet för Swedish Life Cycle Center. Allt för att öka kunskapen om livscykelperspektivet – dels genom fakta men också information om olika kurser och seminarier. Kort sagt: en plattform för landets livscykelexperter.

Ny visuell identitet

Uppdraget med den nya identiteten genomfördes tillsammans med Swedish Life Cycle Centers marknadsavdelning. Ny logotyp, färgpalett, bildmanér och typsnitt togs fram med koppling till det tidigare uttrycket, men nu med en mer modern och funktionell design.

Den nya logotypen har hämtat sin form från verksamhetens kärna – ett cirkulärt tänk med inslag av naturens egen palett. Bildmanéret kommunicerar realism med positiva framtidsvisionära inslag. Typsnitten är inspirerade av ingenjörers sprängskisser. Webb och trycksaker tillåts vara lekfulla, där abstrakta former kan vara centrala och bärande.

Wordpress + BuddyPress = lifecyclecenter.se

Parallellt med den nya identiteten tog vi fram koncept och utveckling av den nya webbplatsen. Genom att basera lösningen på befintlig funktionalitet i WordPress – med tilläggen BuddyPress och BuddyDrive – kunde utvecklingstiden förkortas och mer fokus läggas på det visuella uttrycket. Det var också en fördel att organisationen internt kunde fortsätta arbeta i WordPress. En ytterligare framgångsfaktor var stor delaktighet hos kunden med korta beslutsvägar.

Resultat

Swedish Life Cycle Centers nya webbplats har blivit en uppskattad yta för organisationer att utbyta kunskap om livscykelområdet. Webbplatsen innehåller en samarbetsyta med personlig inloggning där användarna kan dela filer och diskutera – allt möjliggjort med hjälp av tillägen BuddyPress och BuddyDrive.

Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss

Till toppen