Utmaning

Den externa webbplatsen är Stadsholmens viktigaste externa kanal i kommunikationen med hyresgäster och allmänheten. Utmaningen i arbetet med en ny webbplats låg i att ta fram en enkel och tydlig struktur och att digitalisera fler av företagets tjänster med fokus på digital felanmälan och möjlighet till inlogg med mobilt Bankid.

Samtidigt ville vi lyfta fram de historiska fastigheterna och stoltheten i att förvalta en kulturskatt. Modernt och historiskt på samma gång.

Inspiration

Vår designer och frontend-utvecklare Emmelie Strand fick uppdraget att designa Stadsholmens nya webbplats. Och det var inte svårt att hitta inspiration. "Jag hade försprång redan från början: jag älskade och kände mig hemma i varumärket direkt".

Emmelie tog fram ledord som hon samlade bilder, former och textur från. Och inspirationen till Stadsholmen kom från flera håll: "Från min uppväxt i ett par olika gamla lägenheter på Kungsholmen, helgerna i ett soldattorp utan el och rinnande vatten mitt ute i skogen och – såklart – berättelserna om Stadsholmens fastigheter och de som levt där."

 

Stadsholmen - Knowit

Lösning

Utifrån Stadsholmens förarbete med målgrupper, informationsstruktur och wireframes var Knowit den kreativa och tekniska partnern i projektet. Vi skapade en design med helt ny look och känsla som på ett bra sätt representerar företaget och dess själ: fastigheterna. Vi tog även fram digitala riktlinjer för webbdesignen.

Vi la mycket fokus på det kreativa arbetet i form av moodboards och mockups för att få fram den rätta känslan – den som speglar Stadsholmens själ och stolthet. Arbetet skedde hela tiden i nära samarbete med Stadsholmen och det agila arbetssättet gjorde att vi under resans gång kom på nya idéer och förbättringar.

Stadsholmen - Knowit

Resultat

Resultatet blev en webbplats med en helt ny look. Med hjälp av bilder och illustrationer fick sidan en mer själslig design som ska linjera med det kulturarv som verksamheten förvaltar. Webbplatsen har också blivit mer användarvänlig tack vare enkel inloggning med mobilt bank-id och möjligheten till digital felanmälan.

Framöver finns också planer på vidareutveckling för att locka allmänheten att lära sig mer om Stockholm och historiken bakom verksamhetens anrika fastigheter.

För att runda av

Tekniken bakom

Tekniskt jobbade vi med modulär front-end utveckling i atomic design. Webbplatsen är byggd på Wordpress 5.x med BedRock. Backend är kopplat mot Svenska Bostäders fastighetssystem där Stadsholmens fastigheter hämtas. Det ger också koppling tillbaka från hyresgäster som, när de är inloggade, kan göra felanmälan in i fastighetsförvaltningens ticketsystem. Inloggning till Mina sidor kan göras med mobilt BankID eller med avtalsnummer.

Så tycker vår kund

Benjamin Beye på Stadsholmen var projektledare i arbetet med den nya webbplatsen. Så här säger han:

"Samarbetet har varit riktigt bra! Knowit har varit väldigt engagerade och prestigelösa och samarbetat bra med såväl oss som med andra konsulter och leverantörer."

Fotograf (bilden på Blecktornsgränd): Fond&Fond

Till toppen