En riktigt stor aktör som har tagit till sig den finska regeringens uppmaning är den kooperativa företagsgruppen S-gruppen (S-ryhmä). S-gruppen verkar inom detaljhandel och är med närmare 40 000 medarbetare Finlands största privata arbetsgivare. Omsättningen är i paritet med några av Helsingforsbörsens största bolag.

S-gruppen satsar på molnlösningar och en av många fördelar är energieffektivisering. Knowit levererar molntjänster via ett avtal som täcker funktionstjänster, dygnet-runt-support, rådgivning, projektleveranser samt molnsäkerhet. Detta gör molnplattformen effektivare och stödjer S-gruppens affärsutveckling.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vill du veta mer?
Magnus Karlsson
Sales executive, Knowit Cloud Partnerships, Sweden
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen