Women walking in m mountains

Utmaning

Medarbetare upplevde en otydlig och inaktuell information på webben samt ett redaktörsgränssnitt som lämnade en del att önska. För gästerna var det krångligt att på egen hand hitta information på webben och den upplevdes omodern. Målet var att ta fram en helt ny webbplattform som skulle möta de önskemål och krav som fanns, men även att öka synligheten och attraktionskraften för Ramundberget som destination.

Happy skiers

Lösning

Arbetet inleddes med en workshop på plats i Ramundberget, där vi gick igenom affärs- och verksamhetsbehov samt rådande förutsättningar. Bland annat genomfördes en kundreseanalys tillsammans med representanter från många av Ramundbergets olika funktioner. Där definierades också vilka effektmål som eftersträvades med den nya webbplattformen. Projektet fortsatte med konceptuell UX-design där en målbild av den nya webben visualiserades och itererades fram i nära samarbete med Ramundberget.

Därefter tog agil systemutveckling vid, med fortsatt nära samarbete i form av stegvis utveckling och leverans. Knowit bistod med kompetens inom digital affärsutveckling, projektledning, systemutveckling och integration, test och lansering samt utbildning.

Ramundbergets nya digitala plattform

Resultat

Knowit utvecklade en helt ny externwebb för Ramundbergets sommar- och vinteraktiviteter. Resultatet blev en ökad synlighet och tydlig förbättring jämfört med tidigare webbplats, avseende både design och innehåll samt redaktörsmöjligheter. Webben fick ett tydligare syfte med klart förbättrad användbarhet för gästerna samt möjlighet till ökad självbetjäning.

Idag är webben en central kommunikationskanal före, under och efter gästernas vistelse på anläggningen. Lösningen är baserad på Episerver och bland annat integrerad med Ramundbergets system för bokning av boende, skidutrustning, aktiviteter, liftkort med mera. Projektet slutfördes på endast två månader och lanserades inför vintersäsongen 2019. 

Vill du veta mer?
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen