Främsta oberoende källan till internetkunskap

Internetstiftelsen webbplats ska bidra till ökad digital kompetens och kunskap för ett godare och starkare internet. Målet är att vara den främsta oberoende källan till internetkunskap, genom tillgängligt och inspirerande innehåll för de som vill och behöver förstå internet.

Öppen kod för ett öppnare internet

Plattformen är Wordpress, eftersom Internetstiftelsen vill fortsätta bidra till ett öppnare internet. Och utvecklingen skedde i nära samarbete mellan Knowit och Internetstiftelsen. En styleguide utvecklades så att Internetstiftelsen kan fortsätta att själva utveckla landnings- och eventsidor för sina subvarumärken, i linje med den nya identiteten och skapa en mer enhetlig varumärkesupplevelse.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen