Projektet inleddes med en utvärdering av aktiviteter som fungerade, och sådana som inte gjorde det.

Lösningarna som till slut implementerades sträckte sig från att förbättra Fyrisbiografens digitala köpflöde till att börja sälja godis som förknippas med nostalgi.

”Vi kunde se hur våra besökare faktiskt beter sig och ta reda på vad de tycker om. Det gjorde att vi enkelt kunde ta fram bättre lösningar som förhöjde hela bioupplevelsen, från biljettköpet hela vägen in i biosalongen”,

Olle Agebro, ordförande i föreningen Fyrisbiografen.

Kombinationen tradition och digitalt blev framgångsrik – besöksantalet har ökat med över 50 procent mot året innan. På Venedigs filmfestival erhöll Fyrisbiografen pris som Europas mest innovativa biograf.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet syftar till att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Vill du veta mer?
Ingemar Jansson
Head of Sustainable Strategy & Business Development
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen