Kvinna i Crafts träningskläder

Utmaning

Utmaningen för Craft var dels att öka antalet besökare och följa upp vad de faktiskt gjorde på webbplatsen. Målsättningen var och är att nå en högre försäljning direkt på webbplatsen.

Man i en tröja från Craft tittar ut genom ett fönster

Lösning

I ett första skede implementerade Knowit en mer avancerad spårning på webbplatsen för att kunna härleda vilka trafikkällor som generade flest mikro- och makrokonverteringar, samt kunna identifiera vart besökarna stötte på problem. Detta gjordes med hjälp av datalager, Google Tag Manager och med hjälp av feedback genom pop-up på siten.

Parallellt med detta strukturerade Knowit även om det befintliga AdWords-kontot. Man skapade en större struktur som gav full kontroll på sökordsnivå. Knowit implementerade budstrategier, remarketing i söknätverket och tillsammans med Craft skrev man nya annonser för att på så sätt kunna sätta rätt bud för rätt person med rätt budskap baserat på vilken sökterm användaren använt.

Knowit satte även upp en dashboard för Craft, där de enkelt kan se hur AdWords-annonseringen presterar. Den visar bland annat kostnad, intäkt, nettointäkt och avkastning på investering. Detta gjorde det enklare för Craft att kunna följa upp resultat och löpande kontrollera vad deras investering genererade på slutraden.

Landsvägscyklist i Craftkläder

Resultat

Med hjälp av spårningen som implementerades kunde man nå en högre avkastning (nettovinst dividerat med annonseringskostnad) i AdWords eftersom det blev lättare att se vad som faktiskt genererade intäkter på både kort och lång sikt.

Nettoavkastningen från Google AdWords ökade med 547 % jämfört med perioden innan kontot byggdes om. Den genomsnittliga positionen för annonsernas placering på Google ändrades från 3,2 till 2,5. Tack vare bättre kontroll på sökkorsnivå och med mer relevanta annonser ökade även klickfrekvensen med 58 %.

Om man endast ser till generella sökord, dvs sökord som inte innehåller ”Craft”, har nettoavkastningen ökat med 638 %.

Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Affärsansvarig Knowit Experience
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen