Bakgrund

Björn Borg hanterade tidigare informationen om sina produkter separat i flera olika system samt för olika typer av distributionskanaler.  Man ville nu skala upp för att bli bättre inom e-handel. Man bestämde sig för att införa PIM för att på så vis lättare kunna hantera allt fler produkter, på många språk, och i många distributionskanaler. Man skulle på så vis också lättare kunna supportera sina återförsäljare.

Lösning

Tidsramen för införandet av PIM var tight. Snabb implementation från projektstart till lansering skulle innebära mindre dubbel licenskostnad för gammal och ny lösning. I slutet av april 2017 startade projektet med ett gäng workshops tillsammans med leverantörer för de olika system som skulle integreras med PIM, samt med de medarbetare som kom att påverkas av det nya systemet. Björn Borgs avancerade affärsmodell behövde klargöras samt regler för samtliga integrationer specificeras. Därefter var projektet ganska straight forward. 

Björn Borgs PIM-lösning kör på senaste InRiver product marketing Cloud, dvs en typ av molntjänst.

Resultat

Med InRivers product marketing cloud har Björn Borg underlättat och effektiviserat hanteringen av produkter och utkanaler och automatiserat flödet för att minimera det manuella arbetet.

Med den nya plattformen från InRiver har Björn Borg en bra bas att stå på vad gäller sin produkthantering och kan nu fokusera på att vidare effektivisera produktflöden med t ex översättning mm.

Vill du veta mer?
Gisela Bernhoft
Sales
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen