En abstrakt fråga blir konkret

I insiktsarbetet visade det sig att Amnestys målgrupp uppfattade mänskliga rättigheter som en komplicerad och abstrakt fråga. De hade också svårt att förstå på vilket sätt Amnesty gör skillnad.

Den nya webbplatsen adresserar detta genom att visualisera och förklara Amnestys arbetssätt och alltid koppla arbetet med konkreta resultat.

Insikt: Be om mindre!

Den nya webbplatsen gör det tydligt hur man kan bidra till Amnestys arbete. Alla bidrag räknas och är viktiga – vare sig du skriver under en enstaka aktion eller väljer att bli medlem. Genom att förstå besökarens resa har vi skalat bort brus och överflödiga call to actions; allt för att fokusera på det som är relevant för besökaren här och nu. Genom insikten att be om mindre, kunde vi sänka tröskeln och underlätta ett långsiktigt relationsbyggande mellan Amnesty och dess medlemmar och givare.

Knepet är att inge hopp

En viktig del i arbetet med designen av den nya webbplatsen har varit att inge hopp och visa på att Amnestys arbete är framgångsrikt och gör skillnad för människor världen över.

Vi lyfter fram framgångshistorier och visar på de långsiktiga effekterna av Amnestys arbete. En positiv anda genomsyrar allt från bildval till typografi och rubriksättning.

Kunskapskälla om mänskliga rättigheter

Den nya webbplatsen ger stort utrymme åt redaktionellt innehåll där Amnestys fokusfrågor står i centrum. Här lyfts berättelser fram om individer och samhällen som behöver stöd från omvärlden – berättelser som berör och engagerar. Det redaktionella ramverket, framtaget med utgångspunkt i SEO, bidrar till att stärka Amnestys position som expert och främsta kunskapskälla inom mänskliga rättigheter i Sverige.

Kontakta oss
Urban Nyblom
Business Director, Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen