Winningtemp screen

Utmaning

Winningtemp är en svensk innovation med mål att skapa framgångsrika och välmående arbetsplatser. Detta möjliggörs av Winningtemps unika motor för insamling av data i realtid. Genom deras plattform kan ledare och personal följa företagets utveckling och välmående, vilket ger löpande inblick i gemensamma och individuella målsättningar och möjlighet till ständig förbättring.

Som startup är det viktigt att kunna fokusera på sin affärsidé och samtidigt vara kreativ för att hålla kostnaderna nere. Behovet fanns därför för en säker förvaltning av Winningtemps systemplattform, samtidigt som det var viktigt att lösningen var kostnadseffektiv.

Bord post-it lappar händer

Lösning

Knowit har lång erfarenhet av att implementera och förvalta publika molnlösningar och vi fick uppdraget att säkerställa systemplattformens förvaltning så effektivt och säkert som möjligt.

Efter en införandefas med styrning och fokus på Winningtemps applikation och dess behov tog arkitekturteamet fram en lösning utifrån kravställningen. Uppsättning av miljön genomfördes med en implementation baserad på AWS-miljö, med hänsyn taget till principer och komponenter som multi-tiered infrastruktur, rätt användning av säkerhetsgrupper, VPN-servrar och Elastic Load Balancers samt användning av best practices för Tagging, Least-Privileges rättighetshantering och Stacked Stacks.

Målet var att skapa förutsättningar för infrastruktur och informationssäkerhet i förhållande till hur viktig informationen var att skydda och samtidigt möjliggöra och tillgodose skalbarhet, tillgänglighet och förmågan att utbyta information.

AWS Activate för startups blev en bra språngbräda för att komma igång snabbt.

”Tack vare Knowits kompetens har vi kommit igång snabbt med vår lösning i Amazons moln. Knowit är duktiga på att göra det svåra enkelt och är en lyhörd och bra partner som på ett pedagogiskt vis kan komma med rekommendationer och lösningsförslag. Tillsammans med Knowit kan vi skala upp vår lösning och känna oss trygga med att vår tjänst är framtidssäkrad”.

Mathias Hansson och Pierre Lindmark, grundare av Winningtemp.

interior människor

Resultat

Det var viktigt för systemutvecklarna att hela tiden ha åtkomst till systemmiljön utan att göra avkall på tillgänglighet och säkerhet. Systemet har nu egenskaper som gör att det är skalbart, effektivt och säkert: viktiga komponenter för Winningtemps fortsatta tillväxt.

Hela miljön ingår nu i Knowits Managed Cloud Service, där vi ansvarar för att säkerställa övervakning och tillgänglighet av systemplattformen. Winningtemp kan kostnadseffektivt fortsätta att erbjuda sina kunder en helhetslösning, med server, daglig backup och fria versionsuppgraderingar.

Kontakta oss
Christer Olsson
Ansvarig för erbjudande
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen