Workshop SVA och Knowit

Utmaning

Utmaningen var att ta fram en webbplats som skulle tillgodose användarnas behov och förväntningar. Några av de mål som sattes upp var att öka kundnöjdheten och öka kännedomen om SVA som expertorganisation. Visionen var att ta fram en webbplats som är intuitiv och har besökaren i fokus. En förtroendeingivande webbplats som förmedlar att SVA är en myndighet i framkant.

Den nya webbplatsen skulle också stödja verksamhetens krav kring en webbplats som var enkel att underhålla. Ett effektmål var att minska antalet inkommande frågor från användarna för att frigöra tid från SVA:s egna medarbetare.

Lamm

Lösning

Knowit inledde uppdraget med ett insiktsarbete där målgrupperna veterinärer och djurhållare grupperades efter vilka behov de hade i beteendegrupper. Behoven för varje beteendegrupp samlades i en effektkarta där de prioriterades. Effektkartan följde med under hela projektet och uppdaterades då nya användarbehov hittades. Prioriteringarna gjorde kartan till ett bra styrdokument då webbplatsen utvecklades.

Knowit arbetade också fram ett beslutsunderlag kring ny plattform och e-handelslösning i samband med förstudien.

Uppdraget har utförts enligt metodiken scrum i tätt samarbete mellan Knowit och SVA. Teamet bestod av backend-och frontendutvecklare, scrummaster, produktägare, interaktionsdesigner, GA-analytiker och grafisk designer

SVA:s nya webbplats

Resultat

Webbplatsen är byggd i CMS:et Umbraco med UCommerce som ehandelsmotor. E-handeln presenterar alla produkter SVA erbjuder på ett samlat sätt. Veterinärer och djurägare kan enkelt hitta exempelvis vilka analyser SVA utför, publikationer och remisser.

En viktig del i Knowits uppdrag var att ta fram en genomtänkt och tydlig informationsstruktur. Insikterna från förstudien var att användarna oftast är ute efter information riktad till ett specifikt djur. Den nya informationsstrukturen baseras därför på ett koncept där all information är taggad med vilket/vilka djurslag den riktar sig mot.

Knowit fortsätter samarbetet med SVA som en proaktiv förvaltningspartner där vi vidareutvecklar och optimerar webbplatsen löpande.

Vill du veta mer?
Pernilla Vinneby
Vd Knowit Experience Stockholm
Kontakta mig
Kontakta mig

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Vill du att vi ska ringa upp dig?

Jag samtycker till att Knowit hanterar min e-postadress och mitt namn i syfte att skicka efterfrågad information till mig. Ytterst personuppgiftsansvarig är Knowit AB. Vi lagrar information om dig så länge samtycke från dig finns. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker i enlighet med Knowits integritetspolicy.

Tack! Vi kommer ringa upp dig så snart som möjligt!

Till toppen