Fiskelycka: pappa, barn och nyfångad fisk.

Utmaning

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har funnits i över 100 år och är en ideell organisation som arbetar för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. De senaste åren har Sportfiskarnas verksamhet vuxit, både i antal medlemmar och anställda, och organisationsstrukturen har förändrats för att främja en fortsatt tillväxt.

Sportfiskarnas it upplevde utmaningar i att skala it-verksamheten till den nya organisationen och ville därmed få insikt i hur de bäst kunde utvecklas för att stötta organisationen framåt.

Knowit fick därför i uppdrag att ansvara för framtagningen av en it-strategi utifrån Sportfiskarnas övergripande strategi och inriktning.

Autumn fly fishing in the lake

Lösning

Tillsammans med Sportfiskarnas ledningsgrupp inledde vi arbetet med att konkretisera organisationens mål och inriktning framåt. Med detta som underlag tog vi fram ett antal styrande principer som fungerar som grundpelare för att vägleda it framåt inom fem fokusområden, bland annat prioriteringar, beslut och investeringar. Därefter formulerade vi it:s roll i organisationen för att skapa en tydlig bild av verksamhetens ansvarsområden, processer och styrning. Slutligen levererade vi en it-strategi och en aktivitetsplan med konkreta åtgärder för att genomföra den.

Rowboat on lake

Resultat

Sportfiskarna har fått en tydlig överblick av it:s roll i organisationen och hur it bäst kan stödja affären. I den nya it-strategin finns en färdplan för att vägleda it-verksamhetens långsiktiga arbete framåt. Knowit har fått förnyat förtroende att kartlägga Sportfiskarnas it-miljö för att skapa en grundligare förståelse av det tekniska nuläget för it-verksamheten.

Efter genomfört uppdrag uttryckte beställaren följande:

Knowit har på ett utmärkt sätt bidragit till att strukturera IT:s roll på Sportfiskarna och föreslå hur IT och övrig verksamhet kan samverka för att bidra till att nå organisationens mål,” Jesper Taube, Stabschef på Sportfiskarna.
Kontakta oss
Bertil Nordlund
Tjänsteansvarig
Kontakta mig
Kontakta mig

Till toppen